Privacyverklaring

Bij Nibram vinden wij uw privacy heel belangrijk. Wij houden ons dan ook aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere privacywetgeving. Daarnaast leggen we u in dit privacybeleid graag een aantal dingen uit, zodat inzichtelijk voor u is welke persoonsgegevens wij precies verzamelen, voor welke termijn en voor welke doeleinden. Tot slot vinden wij het belangrijk om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zullen wij daarom zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan, zoveel mogelijk expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw gegevens, benodigde beveiligingsmaatregelen treffen en zoveel mogelijk uw rechten respecteren.

Dit privacybeleid is voor het laatst aangepast op 23 november 2021.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Nibram B.V., hierna te noemen: Nibram, is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens volgens de privacywetgeving. Bij vragen omtrent privacy of naar aanleiding van dit privacybeleid, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens.

E-mail: 

info.nibram@gmail.com

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Nibram verzamelt gegevens van u via de website en wanneer u gebruik maakt van onze diensten. Een uitgebreide opsomming van wanneer en welke gegevens Nibram van u verzamelt, vindt u hieronder.

Nieuwsbrief

Als u onze website bezoekt, heeft u de mogelijkheid om te abonneren op onze nieuwsbrief. Door het geven van uw toestemming kunnen we u op de hoogte houden van de actuele ontwikkelingen omtrent Nibram en andere informatie die u mogelijk interessant zou kunnen vinden. Voor het ontvangen van onze nieuwsbrief, slaan wij de volgende gegevens van u op:

 • – Uw accountgegevens

 • – Indien u geen account heeft bij ons, uw naam en e-mailadres

Wij bewaren uw gegevens voor het versturen van onze nieuwsbrief, tenzij u aangeeft dat u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen. Om u af te melden van onze nieuwsbrief, kunt u een mail sturen naar info.nibram@gmail.com of klikken op de link ‘afmelden’/’unsubscribe’ onderaan de nieuwsbrief. 

Accountgegevens 

Als u een account heeft aangemaakt op onze website, verzamelen wij gegevens van u voor het creëren van uw account, het eventueel afsluiten van abonnementen en het maken van betalingen. We verzamelen van u de volgende gegevens: 

 • – Uw naam 

 • – Uw adres (straat, nummer, postcode, plaats, land) 

 • – Uw bedrijfsgegevens

 • – Uw telefoonnummer

 • – Uw accountgegevens (e-mailadres en wachtwoord)

 • – Uw betalingsgegevens

 • – Uw orderhistorie

 • – Uw factuuradres

Deze gegevens worden door ons gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst: voor het afwikkelen van de facturatie, zodat u kunt inloggen op uw account en zodat wij aan onze juridische verplichtingen kunnen voldoen.

Contactformulier

Als u ons contactformulier invult, ons benadert per telefoon of e-mail, gebruik maakt van de chat, of op een andere manier contact met ons opneemt, gaat u in op ons aanbod om contact met ons op te nemen (uitvoering van de overeenkomst). Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • – Uw naam

 • – Uw e-mailadres

 • – Uw telefoonnummer

 • – Eventuele informatie die u zelf invult als bericht (uw vraag of verzoek)

Wat zijn uw rechten omtrent persoonsgegevens?

Bij de verwerking en het (eventuele) delen van persoonsgegevens, hoort natuurlijk dat u als persoon – van wie deze gegevens worden verwerkt – rechten heeft. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kent een aantal rechten die wij hieronder graag aan u uitleggen. Wilt u een verzoek doen op grond van een van deze rechten? Dan kunt u een mail sturen naar info.nibram@gmail.com.

Het recht om uw gegevens over te dragen 

Wanneer u niet langer van onze diensten gebruik wil maken, kan u er natuurlijk voor kiezen om bij een andere aanbieder van elektrisch-laden-infrastructuur klant te worden. Ook daar zullen ze waarschijnlijk bepaalde gegevens van u registreren. Om die overstap makkelijker te maken, heeft de privacywet het recht op ‘dataportabiliteit’ vastgelegd.

 

Met dataportabiliteit bedoelen we dat uw gegevens door u meegenomen kunnen worden naar de andere aanbieder. Daartoe kunt u uw gegevens toegestuurd krijgen, waarna u deze bij een andere aanbieder opnieuw gebruikt. Ook kunt u ons verzoeken de gegevens rechtstreeks naar de andere aanbieder te sturen.

Het recht om uw gegevens te laten verwijderen

Naast dat u uw gegevens mee kunt nemen als u bij een andere aanbieder klant wordt, heeft u ook het recht om uw gegevens te laten verwijderen als u niet langer klant van ons bent. Dit kan niet gedurende dat u klant bent, omdat wij door fiscale verplichtingen (zoals registratie voor de belastingdienst) bepaalde noodzakelijke gegevens moeten bewaren. Gegevens die niet noodzakelijk zijn kunt u natuurlijk wél op elk moment laten verwijderen. 

Het recht om uw gegevens in te zien

We hebben het hier steeds over ‘uw gegevens’, maar over welke gegevens gaat het dan concreet? Om hier inzicht in te hebben, kent de privacywet het recht op inzage van uw gegevens. 

Het recht om uw gegevens te laten corrigeren

Kloppen de gegevens die wij van u hebben niet of zijn deze onvolledig? Dat is vervelend en wij lossen dit graag voor u op. In dat geval kunt u een verzoek doen tot het aanvullenof corrigeren van uw gegevens (het recht op rectificatie).

Het recht van bezwaar

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing. Dit is het geval als we aan u reclamepost sturen zonder dat u hiervoor toestemming heeft gegeven. Wij mogen dit doen onder bepaalde voorwaarden, maar u kunt hier dus altijd bezwaar tegen maken.

Het recht om uw toestemming in te trekken

Als u aan (uitdrukkelijk) toestemming heeft gegeven om persoonsgegevens te verwerken, kunt u altijd aan ons verzoeken om deze toestemming in te trekken. Als u dit doet, mogen wij geen persoonsgegevens van u meer verwerken.

Het recht op beperking van de verwerking

In sommige gevallen kunt u ons verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken. Gegronde redenen om een beperking van de verwerking te vragen zijn bijvoorbeeld als u de juistheid van de persoonsgegevens betwist of een bezwaar heeft ingediend tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Identificatie

Mocht u een verzoek doen op grond van een van de bovenstaande rechten, dan kunnen we vragen of u zich kunt identificeren. Wij vragen deze identificatiegegevens op om er zeker van te zijn dat u de persoon bent aan wie de persoonsgegevens in kwestie toebehoren. 

Indienen van een verzoek en de termijn

Heeft u een verzoek omtrent een van de bovenstaande rechten, dan kunt u een mail sturen naar info.nibram@gmail.com. Wij zullen in principe binnen vier weken aan uw verzoek voldoen en een bevestiging sturen als wij uw verzoek hebben ontvangen en als wij deze hebben uitgevoerd.

De termijn voor het voldoen aan verzoeken kan echter met twee maanden worden verlengd om redenen die verband houden met specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen we u uiteraard tijdig daarvan op de hoogte stellen. 

Delen wij uw gegevens met derde partijen?

Wij vinden dat we uw gegevens niet met derden moeten delen, tenzij dit niet anders kan. Ook dan vinden we het bij belangrijk om zo min mogelijk gegevens te delen met deze derde partijen. Om deze reden delen wij uw gegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van huidige wetgeving is toegestaan én dit volgens ons noodzakelijk is. Uw gegevens kunnen gedeeld worden met derden omdat:

Wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken; Dat nodig is om de overeenkomst tussen u en Nibram uit te voeren; U hier toestemming voor heeft gegeven;

 • – Wij een gerechtvaardigd belang hebben om deze gegevens te delen;

 • – Wij wettelijk verplicht zijn deze gegevens te delen.

De derde partijen die in onze of uw opdracht persoonsgegevens verwerken, zijn:

– IT-leveranciers en -dienstverleners

– Cookiedienstverleners

– Betalingsdienstverleners

– Marketingbedrijven

– Tevredenheidsonderzoeksbureaus

– Contactcenters

– Externe consultants

 

De derde partijen waarmee wij uw gegevens delen, kunnen gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (EER). We zijn bekend met de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU van 16 juli 2020 met implicaties voor de doorgifte van persoonsgegevens. Momenteel zijn wij bezig om te onderzoeken hoe we dit het beste kunnen ondervangen. Wij hebben bij Nibram in ieder geval privacy zeer hoog in het vaandel staan en proberen er alles aan te doen om tot een passende oplossing te komen. Als wij een passende oplossing hebben gevonden, zullen we u hierover informeren via deze privacyverklaring. 

Wat te doen als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens?

Mocht u op- of aanmerkingen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met ons. Ook kunt u, mocht u ontevreden zijn met de manier waarop wij uw opmerking behandelen, een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is in Nederland het zelfstandige bestuursorgaan dat bij wet is aangesteld als toezichthouder voor het verwerken van persoonsgegevens.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Van alle gegevens die wij bewaren, komt er natuurlijk een moment om ze los te laten. Dat vinden wij een heel belangrijk onderdeel van uw privacy. Om ervoor te zorgen dat wij u op de best mogelijke manier van dienst kunnen zijn, dat wij aan onze wettelijke verplichtingen kunnen voldoen, maar uw privacy toch zo goed mogelijk zullen waarborgen, hanteren wij verschillende bewaartermijnen.

– Accounts die 7 jaar niet meer gebruikt zijn, verwijderen wij. De informatie die u aan ons heeft gegeven bij het aanmaken van dat account, wordt dan ook verwijderd.

– Gegevens over betalingen van u als klant bewaren wij ook 7 jaar, omdat de Belastingdienst ons hiertoe verplicht. Na deze 7 jaar worden deze gegevens anoniem gemaakt en enkel voor interne statistieken en rapportages gebruikt.

– Uw contactgegevens die u heeft ingevuld in het contactformulier zullen wij enkel bewaren zolang dit nodig is voor het contact en het beantwoorden van uw verzoek of vraag, tot maximaal 1 jaar nadat wij voor het laatst contact met u hebben gehad.

– Overige gegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk, omdat wij uw privacy belangrijk vinden en zo goed mogelijk willen waarborgen. 

Hoe worden mijn persoonsgegevens beschermd?

Bij het opslaan van persoonsgegevens hoort beveiliging. Wij zorgen er daarom voor dat uw gegevens altijd de best mogelijke bescherming krijgen door middel van passende technische en organisatorische maatregelen. Op die manier voorkomen wij verlies, of enige vorm van onrechtmatige verwerking zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens.

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van verschillende soorten cookies, om bijvoorbeeld de website optimaal te laten werken, het gebruik van de website te analyseren en u een gepersonaliseerde gebruikerservaring aan te bieden. Voor meer informatie over ons gebruik van cookies willen we u graag doorverwijzen naar ons cookiebeleid.

Wijzigen van het privacy- en/of cookiebeleid

Wij behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en/of cookiebeleid. U wordt verzocht de privacy- en cookieverklaring regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

We horen graag jouw groei ambitie!

Groeien met online marketing

Je eerste stap naar online groei...